Nagrada EU za istraživačko novinarstvo u BiH

Nagrada EU za istraživačko novinarstvo u BiH
23/04/2015

Nagrada EU za istraživačko novinarstvo u BiH

Nagrada
Bosnia and Herzegovina
 
Poziv za sudjelovanje u nagradnom natječaju za dodjelu Nagrade Europske unije za istraživačko novinarstvo u BiH 
Bosna i Hercegovina, 2015. (za postignuća u 2014.)
 
 
Nagrada Europske unije za istraživačko novinarstvo ima za cilj slaviti i promovirati izuzetna postignuća novinara-istraživača, te povećati vidljivost kvalitetnog istraživačkog novinarstva u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. 
Nagradu je utemeljila Glavna uprava za proširenje Europske komisije, nakon objavljivanja Strategije širenja Europske Unije u kojoj se prepoznaje izražena potreba da se osigura sloboda izražavanja u medijima i podrži istraživačko novinarstvo u nadgledanju reformskih procesa i održavanju povijesnog zamaha u kretanju ka pridruživanju Europskoj uniji.
 
Nagrada Europske unije za istraživačko novinarstvo dodjeljuje se svake godine u svakoj od navedenih sedam zemalja u sljedeće tri godine: 2015. (dodjeljuje se za radove i postignuća na polju istraživačkog novinarstva ostvarena u 2014.), 2016. (za postignuća ostvarena u 2015.) te 2017. (za postignuća ostvarena u 2016.). 
 
Nagradni fond za svih sedam zemalja korisnica za sve tri godine iznosi 210.000 EUR. Godišnji nagradni fond za svaku zemlju iznosi 10.000 EUR; svake godine u svakoj od zemalja bit će nagrađeno 1-3 novinara; pojedinačne nagrade iznose 3000-5000 EUR. 
 
Nagradom upravlja regionalno partnerstvo organizacija civilnog društva, kojim koordinira Mirovni institut iz Ljubljane, koji je za tu ulogu odabrala Europska komisija. Europska komisija nadgleda i odobrava sve važne korake u proceduri dodjele nagrade.
 
Mediacentar Sarajevo kao član regionalnog partnerstva organizacija civilnog društva koje upravlja Nagradom Europske unije za istraživačko novinarstvo raspisuje poziv za nominacije za:
 
Istraživačke priče objavljene od 1. januara do 31. decembra 2014. godine u kojima se izvještava o društvenim pitanjima vezanim za zloupotrebu položaja i ovlasti i kršenje temeljnih prava, korupciju i organizirani kriminal u Bosni i Hercegovini, a koja ne bi privukla pažnju javnosti da priče nisu objavljene.
 
Moguće je nominirati istraživačke priče objavljene ili emitirane u medijima bilo koje vrste u Bosni i Hercegovini: u novinama/magazinima, na radiju, televiziji, internet portalima, ili u više medija različitog tipa.
 
Nominirani mogu biti novinari ili grupe novinara za istraživačke priče objavljene od 1. januara do 31. decembra 2014. godine u kojima se izvještava o društvenim pitanjima vezanim za zloupotrebu položaja i ovlasti i kršenje osnovnih prava, korupciju i organizirani kriminal u BiH, a koja ne bi privukla pažnju javnosti da priče nisu objavljene. 
 
Moguće je nominirati istraživačke priče objavljene ili emitirane u medijima u Bosni i Hercegovini (a namijenjene publici u Bosni i Hercegovini na zvaničnom jeziku/jezicima, manjinskom jeziku/jezicima ili međunarodnim jezicima. 
 
Uz nominacije istraživačkih priča objavljenih u medijima u Bosni i Hercegovini  (namijenjenih publici u Bosni i Hercegovini  na jezicima koji nisu zvanični u Bosni i Hercegovini  (manjinski jezik ili jezik neke etničke grupe, međunarodni jezik) moraju biti priloženi prijevodi na jedan od zvaničnih jezika. 
 
Nagradni fond za Bosnu i Hercegovinu za godinu 2015. (za postignuća ostvarena u 2014. godini) iznosi 10.000 eura.
 
Bit će nagrađene do tri najbolje priče.
 
Pojedinačna nagrada iznosit će od 3000 do 5000 eura.
 
U suradnji s fondacijom Guardian (The Guardian Foundation), među pobjednicima natječaja u sedam zemalja bit će odabrana najbolja istraživačka priča u regionu. Autor/ica će dobiti poziv za studijsku posjetu Guardianu/Observeru.
 
Upute za prijavu možete preuzeti ovdje.
 
Rok za prijavu je 23. april 2015. godine. Prijave slati na adresu EUaward@media.ba.
 
Za više informacija, kontaktirajte EUaward@media.ba.