Magazin: Alati

Ulazni linkovi ključni su za rangiranje na pretraživačima. Kako u sve većoj konkurenciji potaći druge da postavljaju linkove na vaš sajt?
Mediji sve više koriste društvene mreže za istraživanje i sopstvenu promociju. Ali koji ih problemi čekaju u tom poduhvatu?
Priručnik: Prati trag novca (6)

Popis baza podataka za pretragu firmi, kompanija i pojedinaca širom svijeta, kao i sličnih online alata korisnih u istraživanju organiziranog kriminala.

Priručnik: Prati trag novca (5)

Prekogranična saradnja, kao i saradnja sa novinarima u lokalnim sredinama, često je ključna u istraživanju organiziranog kriminala.

Priručnik: Prati trag novca (4)

Softver za analizu društvenih mreža omogućava da se vide veze u ogromnim količinama naizgled nepovezanih podataka.

Pages