Magazin: Alati

6 online alata za istraživačko novinarstvo

Novinarima je danas na raspolaganju mnoštvo korisnih online alata koji uistinu mogu olakšati istraživački rad.

Odstupanje od slobodnog pristupa informacijama

Kako se u Bosni i Hercegovini ograničava pravo na pristup informacijama.

Nepisana pravila korištenja društvenih mreža

Korištenje različitih društvenih mreža podrazumijeva i određena jednostavna (nepisana) pravila.

Google Chrome: Ekstenzije za novinare

Dodatne funkcije za web pretraživače mogu biti jako korisne prečice za internet servise koje novinari koriste svakodnevno.

Tražite izvore, vršite provjere i držite korak s tehnologijom

Koraci koje poduzima redakcija BBC-a pri provjeravanju korisničkog sadržaja.

Pages