Džeko u dvije slike

Džeko u dvije slike

Džeko u dvije slike

Rijetko se dešava, ali ipak se desi, da se u istom listu na istoj stranici objave dva teksta sa potpuno različitim zaključkom. U medijskoj praksi ovo bude najčešće kada redakcija odluči da svojim čitaocima pruži na uvid dva različita mišljenja o nekoj kontraverznoj temi. Znači, žele da ponude najširi raspon unutar jedne teme koja inače u najširoj javnosti ima svoje protivnike ali i pristalice.
 
U slučaju tekstova iz Oslobođenja, koje nudimo na uvid, jasno je da nije u pitanju namjerna redakcijska odluka. Vidljivo je da je prvo nastao tekst koji kritički razmatra osmjeh našeg najboljeg fudbalera nakon utakmice koju smo izgubili. Onda se drugi novinar istog lista odlučio obračunati sa mišljenjem svog kolege i imate jedinstven primjer novog novinarstva u kojem na svaku javnu kritiku postoji skriveni ili otvoreni PR (Public relation) koji ga nastoji poništiti.

Foto: Oslobođenje, 23.06. 2014. (kliknite na sliku za veći prikaz)