Kad smo bili viđeni u Briselu

Kad smo bili viđeni u Briselu

Kad smo bili viđeni u Briselu

Zastoj i razočaravajuće - bile su ocjene međunarodne zajednice, nakon ovosedmične objave izvještaja, o napretku BiH prema EU. Ni domaći predstavnici nisu ništa manje depresivno ocijenili sadašnji trenutak BiH.
 

Tražeći po našem arhivu naišli smo na jedan blistav historijski trenutak naših veza sa Briselom: prije 117 godina na Međunarodnoj izložbi u glavnom gradu Belgije. Fotografije paviljona BiH na ovoj uglednoj smotri tadašnje Evrope.

Fotografije i tekst su objavljeni u časopisu Nada, 03. juna 1897. godine.

 

Pored fotografija, donosimo vam i prateći tekst objavljen u istom broju Nade. 

Slike sa bosansko - hercegovačke izložbe u Briselu

Dana 2. maja zvanično je otvorena naša izložba u Briselu sa koje koje prikazujemo u našem današnjem broju nekoje odjelke. Svečanom otvorenju prisustvovali su ministri, članovi senata i zastupničke kuće, diplomatski zbor, dvorski dostojanstvenici i izložbeni odbor, piznavajući našoj izložbi upravo sjajan uspjeh. 

 Značajne su u tom pogledu  riječi  ministra javnih građenja Nnsensa, koji je na zemljištu jedne tako napredne industrijalne zemlje kao što je Belgija, jasno istaknuo da je bosansko - hercegovački odio sjajna tačka ove svjetske izložbe.

Umah prvijeh dana posjetilo je naš izložbeni paviljon Njegovo Visočanstvo kralj belgijski, te je tom zgodom izrazio svoje osobno priznanje nad bogatstvom i ukusnim rasporedom našijeh izložaka. 

Bosansko-hercegovački paviljon okićen je po uglovima malenim tornjićima dok glavni ulaz nadvisuju dvije ponosne munare. 

Zidovi paviljona oslikani su najljepšim vidicima iz Bosne i Hercegovine i to u glavnom pročelju gradova Sarajeva i Mostara, po desnoj strani vodopad Plive, po ljevoj klanac Neretve i Jezero Plive u pozadini, te najzad ogromna panorama Sarajeva. Sve ove slike izrađene su u živim bojama, djeluju originalnim svježim dojmom a potječu od jednog između prvih pariških dekoratera g. Menesije-a.

Glavna grupa koja te na ulazu pozdravlja, jeste velik stup, preobučev bogatim ćilimima domaće naše produkcije, na kojem  počiva lik premilostivogt našeg cara i kralja. Nad glavom uzvišenog gospodara krili se najrjeđi zastupnik bosansko - hercegovačkog ptičjeg svijeta iz našeg muzeja: ko snijeg bijeli: Gipaetus barbatus. Pod ovim podnožjem ukusno su raspoređeni krasni proizvodi zavoda za umjetni obrt. Pred grupom diže se na bojnome konju bosanska junačina pod sjajnim oružjem. Stupivši dublje u ponutricu opažaš u dva ćoška dva interiour-a koje spaja prekrasno izrađena arkada, prikazujući naše domaće dućane. U jednom interieur-u viđaš bosansku sobu a u drugom lovačko društvo na povratku kući sa bogatim pljenom našijeh šuma i brdina. Pozadinu zatvara pogled na veličanstvenu  Prenj - planinu.

Stijene paviljona zastrte su objektima građevinskog odjela školske i šumarske uprave i poljoprivrede. Naročito ističe se tu model gradske vijećnice sarajevske. U šest vitrina i na šest stolova redaju se izlošci s polja ranijeh arheoloških nalazaka u Bosni i Hercegovini, proizvodi umjetnog obrta, te predlošci i radovi tekstilne naše industrije.

Među tim najviše udivljenja uzbuđuju produkti naše metalne industrije, inkrustirane umjetnine i divotno bogato vezeni ormar. Uvažimo li da je sve to naišlo na veliko priznanje i pohvalu u Belgiji u zemlji procijeđena ukusa to možemo s ponosom nastaviti svoj rad na ovako priznatom osnovu po našim kućama a kud više po našim zavodima određenim da goje i plemene naše pradjedovske motive.