Magazin:

Bilo da joj je u osnovi strah od javnog nastupa, a pre svega sopstvenih omaški tom prilikom, ili da je trema kreativna, najjači lek protiv nje je dobra priprema i neki mali trikovi za opuštanje i „vađ
Doba „nacionalističko-romantičarske“ politike je prošlo, a sa njim i mogućnost da se medije i novinare uvjeri u potrebu dobrovoljne lojalnosti velikim nacionalnim ili patriotskim ciljevima. Sada se lojalnost medija kupuje novcem.
Ako se ne stavite u poziciju sebi podređenih, nećete razumjeti koliko je važno da im jasno date do znanja šta se od njih očekuje. Oni od vas ne traže odgovore na sva pitanja, ali traže usmjerenje. Daj
Verujte instinktu koji vam kaže da nešto „jednostavno ne izgleda kako treba“. Uvek se pitajte „Ko bi mogao da zna?“. Shvatite sistem i tako izbegnite greške u interpretaciji informacija. U potrazi za
Makedonija: tržište, socijalni status novinara i profesionalni standardi

Kakva je situacija na televizijskom i novinskom tržištu u Makedoniji u pogledu socio-ekonomskog statusa novinara i profesionalnih standarda? Snežana Trpevska piše o rezultatima istraživanja koja su je dovela do zaključaka o položaju novinara – i novinarstva u Makedoniji.

Pages