Mediametar

Eldin Hadžović 03/07/2013

U BiH se javni mediji i dalje percipiraju kao državni, jer oni svoje račune ne polažu građanima, kako bi morali, već političarima.

Alan Pejković 22/05/2013

O aktivizmu koji posljednjih mjeseci potresa društvene mreže u Bosni i Hercegovini.

Alan Pejković 22/04/2013

Balkanski političari shvataju da politička poruka koju žele prenijeti glasačima ovisi o efikasnoj upotrebi novih tehnologija.

Sead Čamo
Sead Čamo 26/03/2013

Ma koliko lista “Reportera bez granica” bila diskutabilna, američki novinari biraju ignoriranje plasmana SAD, umjesto polemike.

Hanka Vajzović
Hanka Vajzović 19/03/2013

Profesorica Hanka Vajzović komentira inicijativu za uspostavu „hrvatskog kanala“.

Vedada Baraković 18/03/2013

Kada se već prihvatila nacionalna logika na svim javnim nivoima, zašto bi javni medijski sistem bio iznimka?

Asim Mujkić
Asim Mujkić 18/03/2013

Sve u BiH je ustrojeno na etnopolitičkom principu, pa se moraju prihvatiti i posljedice takvog izbora tvrdi Asim Mujkić.

Dušan Babić 13/03/2013

Aktivni učesnik procesa reforme medijske scene u BiH komentira novu/staru inicijativu.

Faruk Džiho 04/03/2013

O koristima i štetama korištenja društvenih mreža.

Boro Kontić 04/02/2013

Sjećanje Bore Kontića na “Nagru”, Rolls Royce među magnetofonima, očaravajući izum nedavno preminulog inženjera Stefana Kudelskog.

Pages