Kasni počeci digitalne televizije u Srbiji

Kasni počeci digitalne televizije u Srbiji

Cilj ovog referata je da se pruži pregled srbijanskog radiodifuznog tržišta i regulatornog okvira u vezi s uvođenjem digitalne televizije. Poseban naglasak je dât programskim i uređivačkim standardima javnog radiodifuznog servisa, spremnosti i planovima za prelaz na digitalnu televiziju.

Digitalna televizija uvodi mnoge tehničke inovacije i donosi znatne prednosti svom auditorijumu i RTV industriji. Prelaz s analogne na digitalnu radiodifuziju, meñutim, više je od puke tehničke migracije i on sa sobom nosi i određene prepreke.

Digitalna televizija je već duboko prodrla u evropsko tržište. Srbija, međutim, zaostaje. RTV
stanice ne nude istinske DTT platforme, dok propisi nisu adekvatni. Javni radiodifuzni servis tek je počeo s eksperimentisanjem digitalnog signala, dok druge komercijalne stanice ne pokazuju interesovanje za ponudom takve usluge svom auditorijumu. U tom smislu, javni radiodifuzni servis predvodi nastojanja u primeni digitalne zemaljske televizije i čeka da država odredi načine na koje će podržavati digitalni razvoj. Državne ustanove još uvek nisu prepoznale značaj blagovremenih propisa, s obzirom na to da su, uglavnom, okupirane rešavanjem nasleđenog haosa u medijima. Reforme medijskog sektora su spore i nedovoljne, a zakoni o medijima još uvek nisu u potpunosti provedeni.

Uvođenje digitalne zemaljske televizije stvara visokokonkuretnu sredinu i postavlja izazov pred legitimitetom i postojanjem javnog radiodifuznog servisa. Dok su etablirani javni servisi, poput BBC-ja, nastojali uveliko da se sami transformišu u davaoce javnih usluga, Radio-televizija Srbije – RTS – još uvek radi na rešavanju problema u analognoj radiodifuziji i bori se za svoju političku, ekonomsku i uređivačku samostalnost.

Srbijanski regulatori trebaju da prilagode zakone i utvrde strategiju za prelaz na digitalnu
televiziju. Nadležni organi trebaju da formulišu i objave svoju viziju dugoročnog upravljanja
spektrom (uključujući i principe i procedure za raspoređivanje digitalnih frekvencija) i razvoja digitalne televizije, dok javna debata treba da se proširi na profesiju i stručnjake. Potrebno je podsticati aktere na tržištu i konzumente da prelaz ubrzaju kroz promovisanje prednosti digitalizacije i smanjenja troškova prelaza.

Kliknite za cijeli članak.

Objavljena je i dostupna i engleska verzija teksta.