• Priručnik za novinare iz oblasti medijske i informacijske pismenosti
    Radmila Rangelov Jusović i Nedim Krajišnik
    Izdavač: 
    MEDIACENTAR Sarajevo
    2019
    Priručnik za novinare iz oblasti medijske i informacijske pismenosti, autora Radmile Rangelov Jusović i Nedima Krajišnika, nudi novinarima ideje i savjete za aktivnosti koje mogu da rade sa djecom u učionici kako bi im približili novinarski poziv i objasnili koja je uloga medija i novinara u društvu.

O Mediacentru - Publikacije

Priručnik za novinare iz oblasti medijske i informacijske pismenosti
Radmila Rangelov Jusović i Nedim Krajišnik
MEDIACENTAR Sarajevo
2019
Mehanizmi zaštite od online nasilja
Lejla Gačanica, Marija Arnautović
MEDIACENTAR Sarajevo
2018
Javni lokalni mediji između javnog interesa i finansijske ovisnosti
Sanela Hodžić (ur.), Anida Sokol (ur.)
MEDIACENTAR Sarajevo
2018

Pages