O Mediacentru - Saopštenja

Kampanja ukazuje na važnost profesionalnog novinarstva koje služi javnom interesu svih građana i građanki.
Sedam organizacija za razvoj medija sa Zapadnog Balkana udružilo je snage pod okriljem projekta “Mediji za građane – građani za medije” s ciljem razvoja kapaciteta civilnog sektora za unapređenje medijske i informacijske pismenosti u regionu.

Pages