Osoblje Mediacentra

Maida Muminović
IZVRŠNA DIREKTORICA
Dragan Golubović
SENIOR PROJEKT KOORDINATOR
Anida Sokol
ISTRAŽIVAČICA/PROJEKTNA KOORDINATORICA
Nermina Sadiković
Projektna koordinatorica
Selma Zulić Šiljak
Projektna koordinatorica
Tarik Moćević
PROJEKTNI KOORDINATOR
Sanja Đurić
Office Administrator
Mustafa Mustafić
ASISTENT U INFOBIROU
Maja Ćalović
Urednica vijesti
Jasmina Čišija
Menadžerica finansija
Radmila Đurić
Finansijska asistentica
Anela Ramić
Računovođa