O Mediacentru - Publikacije

Mehanizmi zaštite od online nasilja
Lejla Gačanica, Marija Arnautović
MEDIACENTAR Sarajevo
2018
Javni lokalni mediji između javnog interesa i finansijske ovisnosti
Sanela Hodžić (ur.), Anida Sokol (ur.)
MEDIACENTAR Sarajevo
2018
Transparentnost finansiranja medija i borba protiv korupcije
Sanela Hodžić (ur.), Anida Sokol
MEDIACENTAR Sarajevo
2017
Indeks održivosti medija 2017
Grupa autora
IREX
2017

Pages