O Mediacentru - Saopštenja

Fondacija Mediacentar Sarajevo, u saradnji sa Transitions, priprema serijal edukativnih i praktičnih radionica za novinare i novinarke iz Bosne i Hercegovine na temu izvještavanja prema mladim ljudima, te generalno unaprjeđenje i/ili osvježenje produkcije medijskog sadržaja namijenjenog mladim ljudima.
Kampanja ukazuje na važnost profesionalnog novinarstva koje služi javnom interesu svih građana i građanki.
Sedam organizacija za razvoj medija sa Zapadnog Balkana udružilo je snage pod okriljem projekta “Mediji za građane – građani za medije” s ciljem razvoja kapaciteta civilnog sektora za unapređenje medijske i informacijske pismenosti u regionu.

Pages