O Mediacentru - Saopštenja

Novinari i medijski eksperti razgovarali su o dobrim praksama u novinarstvu i o tome kako one mogu poslužiti kao model za zaštitu medijskog integriteta.
"Mediji i izazovi digitalnog doba" tema je konferencije koju je danas u Sarajevu organizovao Mediacentar.
Konkurs je otvoren za novinare i novinarke u BiH za izvještaje tokom 2015. godine.
Konsultativni sastanak o transparentnosti finansiranja medija održan u Sarajevu.
Regionalna konferencija „Komunikacija u kontekstu građanskih protesta: Iskustva iz Jugoistočne Evrope“ održana je u četvrtak, u Mediacentru Sarajevo.

Pages