A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Davor Trlin

Davor Trlin

Title

Davor Trlin

Davor Trlin je doktor pravnih nauka, stručni savjetnik u Centru za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, te predavač na Internacionalnom Burch Univerzitetu. Oblasti njegovog naučnog interesovanja su: ustavno pravo, ljudska prava, politički sistem i javna uprava.

Davor Trlin