A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Saša Madacki

Title

Saša Madacki

Saša Madacki je diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku za opštu književnost i bibliotekarstvo. Dodatno se profesionalno usavršavao u Vijeću Evrope (u oblasti dokumentalistike), na Roul Wallenberg Institutu i UNITAR-u.

Bio je angažiran kao predavač na predmetu Akademsko pisanje na Fakultetu političkih nauka, pozvani predavač u oblasti dokumentalistike na Danskom institutu za ljudska prava, predavač u oblasti informacijske pismenosti u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Također je bio voditelj kursa „Nauka, tehnologija i ljudska prava“ u okviru Human Rights School for Future Decision Makers u Dubrovniku (Balkan Human Rights Network).

Objavio je više od 60 radova, uredio Godišnjake Međunarodnih susreta bibliotekara u Sarajevu, te radio kao izvršni urednik godišnjaka Balkan Yearbook of Human Rights. Kao pozvani predavač gostovao je na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitetu Crne Gore u Podgorici, Univerzitetu Union u Beogradu, Sveučilištu u Zagrebu, Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Hrvatskom helsinškom odboru, Direktoratu za nauku Evropske komisije u Briselu i drugdje.

Saša Madacki

Objavljeni tekstovi na MC_online: