audio

Lexis Audio Editor: Aplikacija za uređivanje audio snimaka

Jednostavan način snimanja i uređivanja audio sadržaja direktno sa telefona.

Audiogram: Prilagođavanje audio sadržaja za društvene mreže (rdn)

Besplatni alat koji audio fajlove pretvara u kratki prilagodljivi video format.

AutoEdit: Za lakše transkripte audio i video materijala

AutoEdit je alat koji skraćuje vrijeme rada na uređivanju audio i video sadržaja.

CNN i Washington Post eksperimentiraju sa korištenjem govorne pošte u kreiranju priča

CNN i Washington Post neki su od medija koji otkrivaju upotrebu govorne pošte za kreiranje multimedijalnih priča.

Al Jazeera: audio streaming za korisnike mobilne aplikacije

Audio servis koji je pokrenula Al Jazeera prvobitno je namijenjen korisnicima sa Bliskog Istoka, iz Afrike i jugoistočne Azije, gdje je pristup video sadržajima ograničen slabim internetom.

„Novinari koji mogu da pokažu da vladaju vizualnim, tekstualnim i formama priče koje počivaju na podacima biće lideri sledeće generacije vrhunskih urednika.“

O elementima video-priča koje uspešno informišu i angažuju gledaoce.

Prilagodljivost je ključni kvalitet današnjeg novinara, ali prilagodljive moraju biti i informacije s kojima oni rade.
Stvaranje priče u multimedijalnom svijetu

Objavljivanje novinarskih priča u svijetu višestrukih platformi uključuje nekoliko izbora. Ne odnose se svi na svaku priču, ali ih za svaku priču treba razmotriti.

Subscribe to RSS - audio