pluralizam medija

EU: Većina građana smatra da mediji nisu neovisni

Istraživanje percepcije neovisnosti medija i regulatornih agencija u EU nije dalo ohrabrujuće rezultate.

“Pluralizam, raznovrsnost medija i transparentost medijskog vlasništva u demokratskim društvima” bila je tema debate u organizaciji Udruženja BH Novinara.

Subscribe to RSS - pluralizam medija