Rasprava o pluralizmu medija i transparentnosti medijskog vlasništva

Rasprava o pluralizmu medija i transparentnosti medijskog vlasništva

“Pluralizam, raznovrsnost medija i transparentost medijskog vlasništva u demokratskim društvima” bila je tema debate održane 22.3.2013. u Sarajevu u organizaciji Udruženja BH Novinara.

Foto: BH Novinari

Učesnici rasprave bili su: Lejla Dervišagić iz Vijeća Evrope, Mehmed Agović, Senad Bratić iz Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje Narodne skupštine RS-a i Samra Lučkin-direktorica organizacije “Sece Pro”.

“Transparentnost medija jedan je od ključnih elemenata za očuvanje jačanje pluralizma koji su suština za postojanje demokratskog društva u Evropi. Ni u svijetu nema puno zemalja koje imaju ove zakone jer mnogima ne odgovara da se zna ko su vlasnici medija ili koliko je procent vlasništva”, kazala je Dervišagić.  Mehmed Agović, savjetnik ministra prometa i komunikacija BiH, je rekao da je vlasništvo nad medijima i pluralizam medija samo detalj u cijeloj priči.

Na kraju debate dogovoreno je da se imenuje Radna grupa koja će izraditi prijedloge zakonskih rješenja za sprečavanje koncentracije vlasništva u medijima i pluralizam u medijima. O prijedlogu zakonskih rješenja raspravljaće se krajem maja na konferenciji kojoj će prisustvovati i eksperti iz Vijeća Evrope.

Osnova za ovu raspravu su evropski standardi u ovoj oblasti i potreba prilagođavanja domaćeg zakonskog i regulatornog/samoregulatornog okvira o pluralizmu i medijskoj koncentraciji sa Preporukama R (94) 13 i R (99) 1 Komiteta ministara Vijeća Evrope, upućenih zemljama članicama VE. Debata u Sarajevu održana je uz podršku Vijeća Evrope u okviru projekta “Promocija profesionalizma i tolerancije u medijima u Bosni i Hercegovini”, koji finansiraju vlade Norveške i Republike Irske.

Izvor: BH Novinari