CRD obilježava 250 godina Zakona o slobodi štampe u Švedskoj

CRD obilježava 250 godina Zakona o slobodi štampe u Švedskoj

CRD obilježava 250 godina Zakona o slobodi štampe u Švedskoj

Kada se prostor za demokratsko djelovanje smanjuje sloboda govora i pristup informacijama su važniji nego ikad.

Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Civil Rights Defenders sa zadovoljstvom najavljuje 250. godišnjicu Zakona o slobodi štampe u Kraljevini Švedskoj - prvog zakona u svijetu koji podržava slobodu informacija i slobodu štampe.

U svrhu obilježavanja ove godišnjice Ambasada Švedske i Civil Rights Defenders organizovat će diskusiju i izložbu koje će se održati 1. decembra 2016. godine u 11 sati u Mediacentru u Sarajevu tokom kojih će švedski ambasador, Anders Hagelberg, i programski direktor Civil Rights Defenders za Zapadni Balkan, Goran Miletić, uputiti riječi dobrodošlice.

"Informacije su veoma koristan alat za promjenu. Otvoreno društvo sa pristupom informacijama i slobodom govora ima potencijal za promjenu, ono građanima i građankama nudi priliku da pozivaju vlastodršce na odgovornost – razvoj se može kretati prema društvu koje je više jednako i pravedno", rekao je ambasador Anders Hagelberg.

Okrugli stol će ugostiti novinara i eksperta za slobodu informacija, Staffana Dahllöfa, iz Kraljevine Švedske, te ugledne članove medija u Bosni i Hercegovini kako bi razgovarali o slobodi izražavanja i prava na pristup javnim dokumentima.

Među govornicima iz Bosne i Hercegovine će biti ekspert za slobodu informacija, Mehmed Halilović, novinarka Selma Učanbarlić iz Centra za istraživačko novinarstvo, glavna i odgovorna urednica Oslobođenja, Vildana Selimbegović, te Koordinator za reformu javne uprave, Dragan Ćuzulan.

Civil Rights Defenders i partnerske organizacije bilježe negativne trendove u okviru medijskih sloboda u regiji. Tokom 2016. godine u Bosni i Hercegovini je povećan broj prijetnji i napada na novinare.

"Sloboda izražavanja nije važna sama zbog sebe niti zbog razvoja demokratije, ona pospješuje i sva ostala ljudska prava", rekao je Goran Miletić, direktor Civil Rights Defenders.

Diskusija će se fokusirati na slobodu štampe i slobodan pristup informacijama, naglašavajući šta ove slobode predstavljaju za Švedsku danas i kako se slične prakse mogu primijeniti u Bosni i Hercegovini.

Analizirajući švedsku praksu govornici će pronalaziti rješenja za specifične izazove sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava po pitanju slobode informacija. Pri tom će se obratiti pažnja na prošlost, sadašnjost i budućnost države.

Izložba u Mediacentru će prikazati nastajanje Zakona o slobodi štampe, kao i inovacije, događaje, te ljude koji su oblikovali slobodu izražavanja u Švedskoj od kasnog petnaestog stoljeća do danas.