Novinari između slobode i odgovornosti - Nova publikacija NDNV-a

Novinari između slobode i odgovornosti - Nova publikacija NDNV-a

Novinari između slobode i odgovornosti - Nova publikacija NDNV-a

Nezavisno društvo novinara Vojvodine objavilo je publikaciju "Novinari između slobode i odgovornosti – analiza sudske prakse u oblasti javnog informisanja" koju čine istraživanja i analize sudskih postupaka koji se vode protiv medija u Srbiji.
 
Foto: NDNV/Screenshot
 
Od 2014. do 2016. godine protiv izdavača, glavnih i odgovornih urednika i novinara u Srbiji podneseno je 1.326 tužbi prema Zakonu o javnom informisanju i medijima. Najčešći osnov za tužbe bila je povreda ugleda i časti, a najveći broj tužbi podnesen je protiv štampanih medija. Blic je prvi po broju, slijede Kurir i Informer.
 
"Izdvajaju se još i listovi Alo i Tabloid, ali i najmlađi tuženi dnevni list Srpski telegraf, koji je za manje od devet meseci postojanja tužen čak 44 puta", navodi se u novoj publikaciji NDNV-a.
 
Kada je riječ o autorskim pravima, u Višem sudu u Beogradu započet je ukupno 791 spor prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima. Više od polovine takvih sporova pokrenuto je protiv samo pet medija – najviše protiv Radio-televizije Srbije.
 
"Posebno je problematično to što javni medijski servis, koji se finansira novcem građana, ne vodi računa o autorskim pravima i od novca građana plaća velike iznose na ime naknade štete zbog povrede autorskog prava", stoji u publikaciji.
 
"Kao rezultat istraživanja, autori su ponudili i set preporuka za podizanje transparentnosti sudskih procesa, unapređenje položaja novinara i medija, uspostavljanje višeg stepena poverenja između novinara i pravosudnog sistema, ali i podizanje kapaciteta novinara, sudija, tužilaca i advokata u medijskim sporovima", navode iz NDNV-a na svojoj stranici.
 
Kompletna publikacija dostupna je ovdje.