Reagovanje RAK-a u vezi sa procesom digitalizacije

Reagovanje RAK-a u vezi sa procesom digitalizacije

Reagovanje RAK-a u vezi sa procesom digitalizacije

Kapacitet MUX A nedovoljan za prijem više desetina novih programa.

Foto: RAK

Regulatorna agencija za komunikacija objavila je reagovanje na informacije u vezi sa okolnostima pod kojim se pristupa gašenju analognog TV signala u Bosni i Hercegovini.

RAK je naveo da je gašenje analognog TV signala u BiH direktna posljedica zahtjeva koji je u aprilu ove godine stigao iz HAKOM-a, regulatornog tijela Hrvatske, i kojim se traži otklanjanje smetnji koje dolaze sa teritorije BiH i koje ometaju uvođenje 5G. Naveli su da analogne frekvencije više nisu tehnološki standard koji štiti Međunarodna unija za telekomunikacije, ali i da je gašenje analognih predajnika tokom 2021. godine na ovakav ubrzan način posljedica što BiH nije blagovremeno završila realizaciju strategije prelaska na digitalno TV emitovanje, kao svoju preuzetu i ratifikovanu međunarodnu obavezu.

Navode da je agencija prije skoro pet mjeseci informisala asocijacije/udruženja nosilaca dozvola o pristiglom zahtjevu iz Hrvatske, te da je svim TV stanicama u BiH bila dostavljena lista spornih predajničkih lokacija, a da je riječ o ukupno 26 javnih i komercijalnih TV stanica u BiH koje imaju obavezu gašenja analognih predajnika, među kojima i javni RTV servisi.

Parlamentarna skupština BiH je, s druge strane, na zasjedanju 7. jula, donijela odluku kojom se nalaže RAK-u i javnim servisima da se televizijama čiji se predajnici gase obezbijedi nesmetan rad putem digitalnog MUX A.

BN televizija, koja će, kako su najavili, ostati bez 50% zemaljskog signala, je objavila da nije uključena u MUX A, za razliku od ATV-a iako je uputila dva dopisa RTRS-u, a uredništvo ove kuće smatra da se radi o političkoj odluci čiji je cilj gašenje ove televizije.

Regulatorna agencija za komunikacije je navela da je kapacitet MUX A ograničen i iznosi 19 MB/s, što je tehnološki sasvim nedovoljno za prijem više desetina novih programa.

“Javni  RTV servisi trenutno emituju digitalni signal na osnovu rješenja kojim je izdata saglasnost za ulazak u MUX A u tri digitalne regije, i to prema kriterijumu prethodnog pokrivanja konkretne teritorije analognim signalom. Napominjemo da su javni RTV servisi vlasnici emisione opreme i legitimno upravljaju dodijeljenim kapacitetima. O ovoj činjenici Agencija je već upozoravala i resorno parlamentarno tijelo Parlamentarne skupštine BiH, predviđajući vjerovatni problem koji nastaje za javne i komercijalne TV stanice samo u ovoj kalendarskoj godini. I pored toga, zaključkom Parlamentarne skupštine iz jula ove godine, traži se da Agencija obezbijedi resurse za komercijalne stanice u okviru MUX A, što je trenutno neprovodivo imajući u vidu navedena tehnološka ograničenja”, naveli su iz RAK-a.

Najavili su i da će se u narednom periodu izvršiti cjelovit monitoring trenutnog kapaciteta MUX A namijenjenog javnim RTV servisima, kako bi se precizno ustanovio realan tehnički kapacitet ovog multipleksa.

“Na kraju, Agencija smatra krajnje nekorektnim bilo kakvo dovođenje u kontekst obavljanje njenih zakonskih funkcija sa dnevnim izjavama i stavovima nosilaca političkih funkcija u BiH. Smatramo da one nemaju realno utemeljenje, da služe za namjerno unošenje dodatne zabune i nejasnoća u cijelom procesu, te zato pozivamo na istinito i tačno izvještavanje o ovoj temi, u skladu sa propisanim pravilima i kodeksima”, zaključuje se u saopštenju.

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.

 

--