Srbija: Tanjug se gasi nakon 72 godine postojanja

Srbija: Tanjug se gasi nakon 72 godine postojanja

Srbija: Tanjug se gasi nakon 72 godine postojanja

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, u zvaničnom saopštenju, potvrdilo je da je Javno preduzeće Novinska agencija Tanjug prestalo da postoji i da je Vlada Srbije donijela Odluku o pravnim posljedicama prestanka postojanja tog preduzeća. 

Foto: Wikimedia Commons

Odluka je donesena nakon dva neuspješna pokušaja privatizacije ove državne novinske agencije. Član 146. Zakona o javnom informisanju i medijima Srbije, predviđa da Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug prestaje da važi ili sa datumom potpisivanja kupoprodajnog ugovora ili najkasnije do 31.10.2015. "Mi smo do ove tačke dovedeni činjenicom da nije bilo zainteresiranih za kupovinu Tanjuga u postupku koji je sprovodila Agencija za privatizaciju", kazao je Saša Mirković, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Srbije.

Prema navedenoj odluci, predviđa se da će svi zaposleni dobiti otpremnine u skladu sa Programom za rješavanje viška zaposlenih u procesu privatizacije, kao i da će im biti plaćeno za rad i angažman u periodu do donošenja Odluke o pravnim posljedicama prestanka Javnog preduzeća Novinske agencije Tanjug. 

Iza Tanjuga ostaje arhiva od 3,5 miliona fotografija značajnijih događaja i obimna arhiva tekstova od osnivanja, a Mirković poručuje da je Ministarstvo kulture i informisanja Srbije pokrenulo postupak za očuvanje arhive Tanjuga. "Ono što mi je izuzetno važno jeste da ta arhiva bude sačuvana na pravi način i da bude dostupna ljudima s obzirom da to nije samo svjedočanstvo o Novinskoj agenciji Tanjug i Telegrafskoj agenciji nove Jugoslavije, kako je glasio njen puni naziv, već je to svjedočanstvo o jednom vremenu i u krajnjem slučaju o jednom prostoru i svemu što nam se događalo u prethodnih sedamdesetak godina".

Mirković je odbacio navode da će nakon gašenja Tanjuga početi da radi nova agencija pri Vladi Srbije, istakavši da su privatne agencije Beta i Fonet dovoljne za tržište Srbije.

Tanjug je osnovan kao Telegrafska agencija nove Jugoslavije 5.11.1943. u Jajcu. Osnivač Tanjuga bio je Moša Pijade, a prvi direktor Vladislav Ribnikar.

Izvor: RSE, UNS