UNS: Radno vrijeme novinara se ne poštuje

Pogoršano stanje radnih prava novinara i medijskih radnika u Srbiji

UNS: Radno vrijeme novinara se ne poštuje

Predstavljeno istraživanje o radnim pravima novinara u Srbiji.

foto: Pres centar UNS-a

Udruženje novinara Srbije (UNS) predstavilo je 12. septembra rezultate „Istraživanja o radnim pravima i položaju novinara i medijskih radnika u Srbiji”, u kojem je učestvovao 321 ispitanik, prenosi Cenzolovka.

Više od polovine ispitanika (69 posto) smatra da je uglavnom ili u potpunosti upoznato sa svojim radnim pravima, dok 19 posto njih smatra da uglavnom nisu ili nisu uopšte upoznati. Skoro polovina ispitanika (46 posto) ne zna da li se poštuje sindikalno pravo u mediju u kojem rade.

Istraživanje je pokazalo da 70,5 posto ispitanika smatra da njihova radna prava rijetko ili da nikada nisu bila ugrožena.

Četrdeset posto ispitanika je reklo da nema pristup pravnoj zaštiti u slučaju ugrožavanja prava, 24 posto da nema i 36 posto da ne zna odgovor na to pitanje.

Radna prava novinara su ugrožena u segmentu izostanka naknade za prekovremeni rad (4,07 posto) i nepoštovanje radnog vremena (3,83 posto), iza čega je ugrožavanje radnih prava prilikom otpuštanja (3,81 posto).

Docent Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu Nikola Jović, koji je radio na istraživanju i predstavio rezultate, kaže da je jedan od glavnih problema u novinarskoj profesiji nepoštovanje radnog vremena što „veoma ugrožava dobrostanje novinara”, te da nedostatak nadoknade za prekovremeni predstavlja „duplu destimulaciju”.

Većina ispitanika (73 posto) smatra da novinari ne uživaju odgovarajuću zaštitu od prijetnji, nasilja i uznemiravanja.

Jović ističe da se kod mladih novinara „oseća velika doza entuzijazma”, ali da nedostatak naknade, poštovanja radnog vremena i zaštite – destimuliše mlade novinare.

Najveća prepreka za ostvarivanje radnih prava novinara i medijskih radnika u Srbiji, prema ispitanicima, jeste izostanak političke volje (62 posto) i loš rad državnih institucija (57 posto) na tome da se ova prava zaštite. Ispitanici kao prepreke vide i loš rad upravljačkih organa u medijima (43 posto), loš rad novinarskih sindikata (33 posto) i novinarskih udruženja (25 posto).

Istraživanje pokazuje da se stanje radnih prava u novinarstvu u posljednjih nekoliko godina nije poboljšalo (56 posto), a jedan posto ispitanika kaže da je ipak došlo do poboljšanja. Istovremeno, 32 posto smatra da je stanje manje-više isto.

Više od polovine ispitanika (57 posto) uopšte ili uglavnom nije zadovoljno svojim primanjima, dok četiri posto njih kaže da su veoma zadovoljni.

Da je njihov posao stresan smatra 4,15 posto ispitanika, 3,96 posto da je kreativan, 3,8 posto da je ispunjavajući, a 1,83 posto da je dosadan.

Posao novinara i medijskih radnika je „ekstremno stresan posao”, zaključuje Nikola Jović i dodaje da ne zna „da li hirurzi imaju ovaj nivo stresa”, što dalje utiče na kvalitet života i mentalno zdravlje novinara.

Da novinarski posao utiče na mentalno zdravlje, pokazuje i podatak da 18 posto ispitanika misli da posao veoma negativno ili uglavnom negativno (52 posto) utiče na njihovo mentalno zdravlje. Svega osam posto smatra da posao veoma pozitivno utiče na njihovo mentalno zdravlje.

Iznesen je i podatak koji pokazuje da se od sindikata najprije očekuje da pregovorima obezbijede bolje plate (52,5 posto), te da unaprijede pravnu regulativu koja se odnosi na prava novinara i medijskih radnika (38 posto) i obezbijede kolektivni ugovor (37 posto). Od sindikata bi se očekivalo i da utiču na etičko postupanje poslodavaca, da pregovorima obezbijede veću sigurnost radnih mjesta, da zaštiti autorska prava i tako dalje.

U istraživanju UNS-a učestvovalo je 52 posto žena i 49 posto muškaraca. Najveći broj ispitanika je iz Beograda (44 posto), zatim iz Vojvodine (19 posto), centralne (15 posto), istočne (7 posto) i južne (9 posto) Srbije i šest posto ispitanika iz Kosova.

Kompletan tekst je dostupan na ovom linku.

Izvor: Cenzolovka

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.