Velika Britanija: novinari provode sve manje vremena na društvenim mrežama

Istraživanje: Britanski novinari provode sve manje vremena na društvenim mrežama

Velika Britanija: novinari provode sve manje vremena na društvenim mrežama

Prema istraživanju kompanije Cision, vrijeme koje britanski novinari provode na društvenim mrežama smanjilo se u odnosu na 2012. godinu.

Izvještaj za 2015. godinu je pokazao da novinari u prosjeku ne provode više od dva sata na društvenim mrežama (17,6%), što predstavlja znatan pad u odnosu na 2012. godinu (32,4%).

Ipak, više od polovine anketiranih novinara (53,5%) odgovorilo je da su socijalne mreže bile ključne za obavljanje njihovog posla, što je porast u odnosu na 2012. godinu (42,4%), dok se 58% ispitanih složilo da su ih društvene mreže učinile produktivnijima.

Autori istraživanja navode da način korištenja društvenih mreža od strane novinara varira od redakcije do redakcije, a zabrinutost za online sigurnost je jedan od ključnih faktora koji je uzrokovao manju prisutnost novinara na ovim mrežama.

Za metodu istraživanja, kompanija Cision koristila je online anketu u kojoj je učestvovalo 446 novinara koji su registrirani u bazi podataka ove kompanije.

Izvor: Journalism.co.uk