Magazin: Etika

Debatu "Mediji i terorizam" najavljujemo razgovorom sa Vladom Azinovićem, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i autorom knjige Al Qaeda– mit ili stvarna opasnost.
Podsetimo se zašto, kada i kako novinari mogu (i treba) da koriste pravo na slobodan pristup informacijama u Srbiji i šta ako se informacija ne dobije.
Hoće li sudovi u zemljama bivše Jugoslavije osuditi nekog novinara koji je – izravno ili posredno – poticao na zločin?
Ugledni sarajevski psihijatar, akademik prof. dr. sc. Slobodan Loga komentira izvještavanje bh. medija o posttraumatskom stresnom poremećaju i zagovara odgovorniji pristup ovoj delikatnoj temi.
U drugom delu priručnika 'Odgovorno izveštavanje o sukobima' Dart Centra: o ulozi koju novinari imaju u ublažavanju sukoba.

Pages