Magazin: Etika

Podsetimo se zašto, kada i kako novinari mogu (i treba) da koriste pravo na slobodan pristup informacijama u Srbiji i šta ako se informacija ne dobije.
Hoće li sudovi u zemljama bivše Jugoslavije osuditi nekog novinara koji je – izravno ili posredno – poticao na zločin?
Ugledni sarajevski psihijatar, akademik prof. dr. sc. Slobodan Loga komentira izvještavanje bh. medija o posttraumatskom stresnom poremećaju i zagovara odgovorniji pristup ovoj delikatnoj temi.
U drugom delu priručnika 'Odgovorno izveštavanje o sukobima' Dart Centra: o ulozi koju novinari imaju u ublažavanju sukoba.
Ova publikacija treba da doprinese usavršavanju teorije i praktične primene odgovornog izveštavanja o sukobima kao alata koji koriste medijski praktičari u područjima pogođenim sukobom.

Pages