Infobiro: Sjećanje na pomrčine u godini 1915.

Infobiro: Sjećanje na pomrčine u godini 1915.

Infobiro: Sjećanje na pomrčine u godini 1915.

Prvi ovogodišnji broj online izdanja Infobiroa donosi vam susret sa dvije naslovne stranice, 100 godina stare: Gajret i Glas zemaljskog muzeja iz 1915 godine. U nastavku smo se opredjelili samo za ilustracije, Sarajevo iz 1895., Konjic iz 1898. godine. Tu je i jedan susret sa Crnogorcima u Kotoru takodje s kraja 19. vijeka.

Za kraj dvije poslastice: stari Zagreb sa novom zgradom teatra i Beograd sa svojim obrisima iz 1895. godine.