Magazin: Mreže i web

Bh. internet: pristupačan i siguran?

Posebna pažnja posvećena je (ne)pristupačnosti medijskih tehnologija osobama sa invaliditetom, i aspektima sigurnosti i privatnosti.

Cenzura društvenih mreža, a Erdogan na Twitteru

Turska blokira društvene medije ali ih predsjednik i dalje koristi kad mu trebaju.

Jezičke barijere i vlade koče protok informacija na internetu

Velika količina informacija dostupnih na internetu jedan od razloga za manji protok kvalitetnih i provjerenih podataka.

Facebook statusi kao novinarski izvori

O prednostima i nedostacima upotrebe društvenih mreža u novinarskom poslu.

Pseudo-piraterija viška

Kako Mreža apsorbira kritiku i ugrađuje je u vlastiti, hegemonijski model.

Pages