Magazin: Mreže i web

Groteskni bezobrazluk da se pozove u srž revolucije

Komentar našeg saradnika na medijsko obraćanje Emine Ganić povodom protesta u BiH.

Tuzlansko proljeće u februaru

„Sporogoreći dugi fitilj“ koji karakterizira strpljenje građana BiH je izgorio. Građani su pokazali da ne mogu više trpiti dugogodišnji sadizam vladajuće elite.

Smartphone: Foto studio u rukama

Tri aplikacije koje mogu biti od velike pomoći pri kreiranju foto priča.

10 ključnih vještina za web novinare u 2014.

Vještine čijem razvoju novinari iz digitalnih medija trebaju posvetiti pažnju u 2014.

Like i share: Je li nam to dovoljno da budemo društveni?

Jesmo li kao stanovnici facebookistana i googledoma zapravo društveno isključeni, a da pri tom živimo u uvjerenju da smo najaktivniji članovi društva?

Pages