Najčešće teme u bh. štampi

Najčešće teme: Federacija, BiH,Terorizam i Evropske integracije

Najčešće teme u bh. štampi

Udarna vijest tokom 2015. godine na naslovnicama četiri bosanskohercegovačka dnevna lista (Dnevni Avaz, Dnevni List, Nezavisne novine i Oslobođenje) najčešće se odnosila na teme Federacija BiH ili političke partije iz tog entiteta. Dvjesta dvadeset naslova koji su tematizirali te teme okupirali su dominantni sadržaj prve stranice naših novina. Nakon toga sa skoro 100 udarnih naslova dolaze teme iz BiH. Slijedi Terorizam sa 96 udarnih naslova i Evropske integracije sa 93. To je prvih pet glavnih tema na koje vam je odmah padao pogled kad ste kupovali našu dnevnu štampu. 

Na visokom šestom mjestu nalazi se tema - Religija koja je 54 puta osvojila udarni prostor naših novina. Na prvi pogled izgleda da je tema ravnopravno raspoređena: Dnevni Avaz 15, Dnevni list 16 naslova i Oslobođenje 20 puta. Jedino su banjalučke Nezavisne novine samo tri puta stavile religiozni sadržaj na udarni dio naslovnice i donekle pokvarili taj neobično visok procenat za sekularnu zemlju.
 
Gledano pojedinačno po novinama mostarski Dnevni list u svom izboru najbliže se primakao generalnoj bh. ocjeni. Njihovih prvih pet ključnih vijesti su iste kao na nivou svih novina sa sitnom promjenom u rasporedu. Federacija sa 52 udarna naslova te političke stranke iz tog entiteta sa 42 naslova slijede generalni trend. Ostale tri su iste kao zbirno za sve četiri novine samo drugačije raspoređene. Terorizam sa 26 udarna naslova na trećem mjestu, Evropske integracije 21 put na četvrtoj poziciji i BiH sa 20 naslova zaključuje prvih pet mjesta.
 
 
Dnevni Avaz, dnevnik sa najvećim tiražom u BiH, najviše je udarnih naslova potrošio na političke partije iz Federacije BiH. Trideset osam puta te su teme sugerisane njihovim čitaocima. Dakle, najmanje tri puta mjesečno. Sve se uglavnom vrtilo oko trougla SDA – HDZ – DF. Nakon toga su Evropske integracije 30 puta, onda Kriminal – crna hronika čak 28 puta. Listu udarnih naslova u Dnevnom Avazu zaključuju Terorizam sa 27 i Teme iz svijeta 22 puta.

Najstariji dnevni list u BiH, Oslobođenje, najviše je pažnje, gotovo podjednako, podijelio između BiH i Federacije. Dvadeset devet puta o državi i 28 puta o entitetu. Nakon toga slijede Evropske integracije sa 21 udarnom pričom, Religija čak 20 puta i na kraju političke partije iz Federacije 19 naslova koji dominiraju njihovom stranicom.

Nezavisne novine iz Banjaluke najviše puta su pisale o temama vezanim za BiH. S jedne strane izgleda čudno ili možda podsticajno za jedan, prevashodno, entitetski list. Međutim, dublja analiza tekstova govori da se najčešće radilo o kritici državnih institucija ili njihovoj rastrošnosti. Terorizam je takođe bio visoko pozicioniran među udarnim naslovima Nezavisnih, 28 puta; Evropske integracije 21 ključni naslov. Ta novina je takođe visoko cijenila odnose u regiji (Srbija, Hrvatska) sa 16 udarnih naslova. Listu zaključuje Republika Srpska koja je 13 puta, najmanje jednom mjesečno, zasluživala poseban tretman urednika Nezavisnih novina.

Šta je bilo najmanje važno na udarnim prostorima naslovnica četiri bh. dnevne novine? Kultura, obrazovanje i nauka sa 13 naslova, Korupcija sa 14, Pravosuđe sa 17, Privredni kriminal sa 21, te političke partije iz Republike Srpske sa 22 udarne naslovnice. Da nije bilo Oslodođenja koji je toj temi 16 puta dao prostor naslovnice gotovo da ne bi postojali kao udarna vijest bh. štampe.