Magazin: Novinarstvo

Filmovi o novinarima i za novinare

Novinar Dino Jahić je sastavio listu od 30 filmova koje bi (mladi) novinari trebali pogledati, a dodao je i dvije serije.

Istraživačke novinarke – na sopstvenu odgovornost

Novinarke se širom svijeta suočavaju sa različitim oblicima napada.

Mediji i izbori:

Koji su glavni problemi medijskog praćenja izborne kampanje u BiH i da li Izborni zakon omogućuje efikasnu borbu protiv zloupotreba?

Dugo čekanje na Zakon o elektronskim komunikacijama i elektronskim medijima

BiH nije ispunila svoje obaveze prema Sporazumu o stabilnosti i pridruživanju.

Porodiljno odsustvo ili otkaz

Iako izvještavaju o kršenju prava svih građana, o svojim problemima ne govore.

Pages