Magazin: Preporuke

Priručnik za medije: Kako realizirati komunikacijsku i marketing strategiju

Vodič za komunikacijsku i marketinšku strategiju za medije u digitalnom okruženju.

Pet alata za kreativne infografike

Kreiranje infografika nije jednostavno, ali postoji nekoliko jednostavnih alata koji u tome mogu pomoći.

Alati za kreiranje interaktivnih priča

Za izradu interaktivnih priča postoji nekoliko pristupačnih alata koje novinarima u tome mogu pomoći.

Google Dataset Search: Pretraga setova podataka za istraživače i novinare

Specijalizirani istraživač koji pomaže u pronalasku javno dostupnih podataka.

Komitet za zaštitu novinara: Sigurnosni alati

Set sigurnosnih alata nudi osnovne informacije o fizičkim, digitalnim i psihološkim sigurnosnim resursima i alatima.

Pages