Magazin: Preporuke

OSCE: Smjernice za saradnju policije i medija
Publikacija

U smjernicama za saradnju između policije i medija se, između ostalog, navodi da policija ne može ometati ili sankcionisati novinare zbog obavljanja profesionalnih zadataka.

Resurs za nastavu medijske pismenosti: Novinari i novinarke predstavljaju svoje medijske kuće

Serijal video klipova u kojima novinari i novinarke predstavljaju medijske kuće u kojima rade i način na koji mediji funkcionišu koristan je resurs za nastavu medijske pismenosti.

Antisemitski diskurs na Zapadnom Balkanu
Publikacija

Iako je uvriježeno mišljenje da u BiH nije prisutan antisemitizam, istraživanje je pokazalo da je on prisutan u bh. online prostoru

Uokvirianje infodemije: Uloga i funkcija vizuala u okvirivanju dezinformacija o koroni

Novosadska novinarska škola obavila je istraživanje o ulozi vizuala u dezinformacijama o korona virusu, registrovanim u medijima i na društvenim mrežama u Srbiji.

Priručnik o savremenim novinarskim vještinama

Novosadska novinarska škola objavila je priručnik za novinar/kee i student/ice novinarstva o savremenim novinarskim vještinama.

Pages