Magazin: Teme i resursi

Medijska i informacijska pismenosti u Bosni i Hercegovini – Aktuelni problemi i preporuke

Medijska kultura u osnovnim školama je zastarjela i ne prati savremene trendove.

Školski časovi na javnim servisima

Korištenje TV materijala u nastavi

Medijsko opismenjavanje u porodici: Izvještaj sa preporukama

Prikaz interesantnih projekata za unapređenje medijske pismenosti u porodici.

Medijska pismenost ili pametno razumijevanje medija

Zašto je više nego ikada važno da su građani medijski pismeni?

Uticaj medija na mlade ljude: Promijenimo "Zašto?" u "Kako i kada?"

Senzacionalistički naslovi, polariziranje stvari na crno ili bijelo, podjela na naše i na njihove, često su viđene pojave u svijetu medijskog sadržaja, i privlačenje pažnje jeftinim i krajnje nepromišljenim marketinškim trikovima, postalo je važnije od novinarske etike, profesionalizma i objektivnosti.

Pages