Magazin: Teme i resursi

Kraj dvogodišnjeg programa "Antikorupcija i mediji u Bosni i Hercegovini" u partnerstvu Thomson Reuters Fondacije iz Londona i Mediacentra Sarajevo, obilježen je dodjelom nagrada za najbolje novinarske radove.

Mobilnost mladih ljudi u BiH je na samom evropskom dnu. Međutim, broj studenata zainteresovanih za razmjenu u protekle dvije godine je u porastu.
Trošenje javnog novca javnog sarajevskog Univerziteta je netransparentno, a studenti osim što ne znaju gdje ide njihov novac, nezadovoljni su i univerzitetskim uslugama.
Prema Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju Tuzlanskog kantona, svaka škola je dužna na početku školske godine osnovati Vijeće roditelja koje omogućava roditeljima da učestvuje u procesu obrazovanja njihove djece.
Povratak mladih u Srebrenicu

Izgradnjom Banje Guber, Srebrenica je dobila sve uslove da postane izvanredna turistička destinacija i poželjan grad za život.

Pages