Magazin: Teme i resursi

Državne institucije BiH do sada su usvojile nekoliko akcionih planova za socijalizaciju Roma, ali na žalost nema političke volje da se riješi bar dio problema s kojim se susreće ova manjina.
Priča o Violeti i porodici Malikanović iz Milića donosi nadu za 2010. godinu za koju su u BiH najavljene Strategije i akcioni planovi za poboljšanje uslova života osoba s invaliditetom.
Nacionalne manjine u BiH su nezakonite – da se zaključiti iz sukoba zakona i Ustava, čime se omogućava njihova legalna diskriminacija.
Samo 10 firmi u BiH zapošljava osobe oštećenog sluha i govora, kojih je oko 20 hiljada. Suočeni su sa neprilagođenim zakonima, ograničenjima u školovanju, arogantnim poslodavcima.

U BiH ne postoji državni zakon o osobama sa invaliditetom, kojima nedostaju mnoge finansijske olakšice, pristup pomagalima, specijalne škole i drugi oblici pomoći.

Pages