Magazin: Teme i resursi

BiH društvo je pozornica nasilja nad životinjama. Istom nasilju izloženi su i oni koji ih nastoje zaštititi. Da li će i kada nedavno usvojeni Zakon promijeniti stanje?
Nekada slavni, danas stari i bolesni, antifašisti, borci iz II svjetskog rata danas se suočavaju sa nacionalizmom i zaboravom bh. društva.
Šta je cerebralna paraliza, kakvu pomoć država daje oboljelima od ove neizlječive bolesti i kakav je njihov položaj u BiH?
Ana je heroinska ovisnica tri godine. Nedavno je prvi put počela liječenje u Drop in centru u Tuzli. Sprema se za komunu. No, taj put nije nimalo lak i jednostavan.
Državne institucije BiH do sada su usvojile nekoliko akcionih planova za socijalizaciju Roma, ali na žalost nema političke volje da se riješi bar dio problema s kojim se susreće ova manjina.

Pages