Magazin: Teme i resursi

Veliki broj građana BiH želi otići, a oni koji to poduzmu prolaze kroz zamršeni lavirint pravne regulative zemalja koje, uglavnom, pripadaju EU. No, možemo li očekivati dobar tretman naših građana, kad smo prema drugima neumoljivo okrutni? Priča Marokanke Džemile Chaouti pokazuje odnos Bosne i Hercegovine prema useljenicima.
Djeca sa posebnim potrebama u Bijeljini i njihove porodice suočeni su sa mnogim problemima. Inkluzija postoji na papiru, ali je u praksi drugačije.
Borbu za posao djeci i omladini s posebnim potrebama u BiH ne olakšavaju ni okolina, ni vlasti. Nevladine organizacije koje im pomažu svjetlo su u tunelu.
BiH društvo je pozornica nasilja nad životinjama. Istom nasilju izloženi su i oni koji ih nastoje zaštititi. Da li će i kada nedavno usvojeni Zakon promijeniti stanje?
Nekada slavni, danas stari i bolesni, antifašisti, borci iz II svjetskog rata danas se suočavaju sa nacionalizmom i zaboravom bh. društva.

Pages