Očekuje li Bosnu i Hercegovinu digitalni mrak?

Očekuje li Bosnu i Hercegovinu digitalni mrak?

Očekuje li Bosnu i Hercegovinu digitalni mrak?

Na sjednici Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije, održanoj 13. novembra 2014. godine, saopšteno je da, ukoliko se ne provede proces digitalizacije analogno emitovanje se gasi 17. juna 2015. godine.

Šta će se desiti sa emitovanjem televizijskog programa ukoliko se ne ispuni rok za digitalizaciju? Ko je glavni krivac za zastoje u procesu digitalizacije prema izjavi savjetnika ministra za komunikaciju i promet Mehmeda Agovića? Koga, pak, okrivljuje Radio-televizija Republike Srpske? 

Odgovore na ova pitanja pronaći ćete u serijalu MC Online-a. 

Snijeg na ekranu nakon 17. juna

O posljedicama neprelaženja na digitalno emitovanje u BiH nakon konačnog roka.

RAK: 6 mjeseci za prelazak na digitalno emitovanje

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) održala je danas u Sarajevu okrugli sto na temu "Digitalizacija u Bosni i Hercegovini - Šta nakon 17.06.2015. godine?".

RAK: Šta nakon 17.06.2015.?

Realizacija procesa digitalizacije direktno ugrožava industriju emitovanja u BiH.

Agović: RTRS ne dozvoljava instaliranje opreme za digitalizaciju

"Već dva mjeseca se nalazimo u svojevrsnoj digitalnoj talačkoj krizi koju producira aktuelna vlast RS preko javnog RTV servisa tog entiteta."

RTRS: Ko je ugrozio proces digitalizacije?

Dopis Radio - televizije Republike Srpske.

U slučaju neprovođenja digitalizacije, analogno emitovanje se gasi 17.06.2015.

Javni servisi i komercijalne TV stanice bi mogli izgubiti mogućnost daljeg nesmetanog emitovanja.

Digitalna BiH: Kada, zašto, kako?

Da li zaista kasnimo u uvođenju „digitalnog sna“? U čemu i u odnosu na šta/koga? A nužno slijedi i pitanje: Ko to kasni?

Dokle se stiglo s uvođenjem digitalne televizije u zemljama zapadnog Balkana?

Digitalizacija: Gdje smo mi

Na drugoj sesiji se razgovara o tome dokle su Bosna i Hercegovina i zemlje regiona stigle u procesu digitalizacije.

Medijsko izvještavanje o digitalizaciji

Tokom prethodnog perioda, procesu digitalizacije je poklanjano mnogo pažnje u medijima. Izdvajamo nekoliko tekstova.

Iako uspon novih tehnologija nije okončao gledanje televizije, zasigurno ga je transformisao.