diskriminacija žena

Diskriminacija novinarki u redakciji i na terenu: Neprijavljivanje iz straha od stigmatizacije

Novinarke ne prijavljuju napade s kojima se suočavaju.

Grupa uposlenika BBC-a traže objavljivanje svih plata i beneficija

Oko 250 uposlenika britanskog javnog servisa traži od kompanije da javno obznani pojedinačne plate i beneficije, nakon optužbi o nejednakim kompenzacijama muškarcima i ženama.

IFJ poziva na globalnu akciju za rodnu ravnopravnost

Novinari širom svijeta učestvovat će danas u globalnoj akciji za radna prava novinarki.

Istraživačkom novinarstvu je potrebno još podrške

Intervju sa Jetom Abazi Gashi, novinarkom sa Kosova.

Subscribe to RSS - diskriminacija žena