organizirani kriminal

Alati za online istraživanje kompanija

Ovaj direktorij omogućava istraživačkim novinarima da prate trag novca i ‘kopaju’ kroz slojeve vlasništva nad kompanijama da bi ušli u trag komercijalnim aktivnostima grupa organizovanog kriminala i korumpiranih političara.

Polaznik edukativnog programa “Istraživačko novinarstvo i organizirani kriminal” NetNovinar trening centra, koji je za priču urađenu u sklopu programa dobio nagradu za istraživačko novinarstvo, opisuje dug i frustrirajući put na čijem su ga kraju dočekale dobra priča i priznanje Nezavisnog udruženja novinara Srbije.

U BiH ni na jednom nivou vlasti nema specijalizovane institucije koja bi uopšte registrovala, a kamoli radila na suzbijanju ilegalne trgovine umjetninama, antikvitetima ili arheološkim nalazima, kao da ovaj oblik kriminala ni ne postoji. Ovo su zabrinjavajuće činjenice koje je otkrio novinar ONASA-e Dževad Ćesko radeći na nedavno objavljenoj priči za program „Istraživačko novinarstvo i organizirani kriminal“.
Branislav Grković, polaznik “Programa istraživačkog novinarstva: Priče na temu organiziranog kriminala” NetNovinar trening centra Mediacentra Sarajevo i Centra za istraživačko novinarstvo iz Zagreba, otkrio je da zakoni u Srbiji posjedovanje dječje pornografije ne tretiraju kao krivično djelo. Priča je objavljena na četiri strane u listu “Vreme”, 08. februara 2007. i možete je pročitati ovdje.
Priča “Pranje novca ponovo će se kažnjavati” autorice Andreje Kasanić, nastala u prvoj generaciji “Programa istraživačkog novinarstva: Priče na temu organiziranog kriminala” NetNovinar trening centra, uzrokovala je da se u Kazneni zakon Rebublike Hrvatske ponovo uvrsti odredba o kažnjavanju “pranja novca”.
Polaznica programa “Istraživačko novinarstvo i organizirani kriminal” NetNovinar trening centra Medija centra Sarajevo, nakon samo dva meseca rada na svom istraživanju, zavredila je najavu na naslovnoj strani zagrebačkog Večernjeg lista otkrićem skrivene dokumentacije o sucima koji su izvlačili svoj novac iz propale štedne zadruge putem nekretnina kada to “obične” štediše nisu mogle.
Postoje mnoge teme koja novinari na Balkanu mogu zajednički istraživati, a jedna od njih su aktivnosti međudržavnog organiziranog kriminala. Razmjena podataka među novinarima pretvara interesovanje za takve teme u snažnu saradnju na istraživačkim pričama. U ovom članku možete pronaći bitne sugestije o tome kako osmisliti zajednički istraživački projekat, izgraditi novinarsku mrežu i osigurati vrijeme i novac za djelovanje u sklopu jednog međunarodnog tima. Međudržavni projekti daju rezultate.
Moj put do dobre priče i nagrade za istraživačko novinarstvo

Polaznik prve generacije programa 'Istraživačko novinarstvo i organizirani kriminal' Netnovinar trening centra Medija centra sarajevo i Centra za istraživačko novinarstvo iz Zagreba, koji je dobio nagradu Nezavisnog udruženja novinara Srbije za istraživačku priču “Ptičja mafija u SCG”, napisanu u sklopu ovog edukativnog programa, piše o iskušenjima svog istraživanja.

Polaznica programa „Istraživačko novinarstvo i organizirani kriminal“ NetNovinara - Centra za istraživačko novinarstvo i medijsku edukaciju, istražila je puteve kojima falsificirani novac dolazi u Srbiju i kompletne „mehanizme“ ovog ekskluzivnog, unosnog, „crossborder“ kriminala.
ORGANIZIRANI KRIMINAL - HRVATSKO PODZEMLJE (4)

Tek 1999. policija je priznala da u Hrvatskoj ima organiziranog kriminala

Pages

Subscribe to RSS - organizirani kriminal