user generated content

Kako verificirati izvor i njihov sadržaj?

Koraci za uspješan proces verifikacije korisničkog sadržaja.

Poziv za saradnju na portalu Media.ba

Pozivamo građane i građanke iz BiH i svijeta da daju svoj doprinos objektivnom izvještavanju o početku političkih promjena u BiH.

Novi portal Mojavest.com zasniva se isključivo na takozvanom građanskom novinarstvu, sa fokusom na lokalna i regionalna dešavanja.
Njegovati online zajednicu je teško, pogotovo na news portalima. Prenosimo strategije i iskustva onih koji su u tome uspjeli.

Novinar u online medijima treba biti nešto između idealnog gosta na zabavi i idealnog domaćina zabave, koji učestvuje u razgovoru – i stimuliše ga - na više načina.

Novinari više nisu odvojeni od zajednice koju snabdijevaju informacijama. Zajednica više nije tržište, zajednica JE medij.
Kako jedna medijska kuća uspješno koristi prisustvo na Facebook-u kao dio svoje online strategije.

Preporučujemo priručnike i vodiče za građane koji su nekada bili samo publika, a sada objavljuju na internetu, ali i novinare i medije koji žele da iskoriste njihov potencijal.

U protekloj deceniji novinarski zanat je doživio mnogo više promjena nego u bilo kojoj prethodnoj. Hajde da ih rezimiramo.
Subscribe to RSS - user generated content