Magazin:

Krešimir Vlašić Keco: Muzički ambasadori

O svojim iskustvima na RTSA od šezdesetih do kraja devedesetih, kad je penzionisan, pisao je u knjizi Mediacentra „Radio Sarajevo“.

Entitetska izdvajanja za medije: Subvencije i direktni sporazumi

Mediji u BiH i dalje dobijaju značajna sredstva iz javnih budžeta institucija.

'Sloboda' slobodnih novinarki i novinara: Život koji je nemoguće planirati

Život i rad slobodnih novinarki i novinara obično se odvija „od danas do sutra“.

Novinarke u javnim i privatnim medijima: Moraš se boriti kao lavica da opstaneš

U medijima punim pritisaka, novinarke su dodatno izložene napadima.

Tajni tiraži za javno oglašavanje

Potvrde o broju odštampanih primjeraka koje mediji dostavljaju zapravo su obične izjave o visini tiraža - koje niko ne provjerava.

Pages