Infobiro: Češki turisti, Hamza Humo i vozne povlastice

Infobiro: Češki turisti, Hamza Humo i vozne povlastice

Infobiro: Češki turisti, Hamza Humo i vozne povlastice

Tekst koji obilježava dvadeset i deveto izdanje Infobiroa napisao je književnik Hamza Humo. Objavljen je u listu Gajret 1937. godine. Naslov "Muslimani BiH posmatrani kroz sevdalinke".
 
Tu su i dvije zanimljive fotografije snimljene u Sarajevu 1897. godine. Česki turisti snimljeni na dvije lokacije. Ispred Katedrale i kod željezničke stanice Sarajevo koja se tada nalazila u Pofalićima.
 
Tu je i jedan zanimljiv tekst o voznim povlasticama koje mogu koristiti stanovnici Kraljevine SHS na putu prema morskoj obali ili brojnim banjama.
 
Na početku kolumne Darija Džamonje iz juna 1992. Rat je uveliko u BiH.