Infobiro: Fotografija Sarajeva iz 1894. godine

Infobiro: Fotografija Sarajeva iz 1894. godine

Infobiro: Fotografija Sarajeva iz 1894. godine

Tri ratna druga, naslov je teksta Darija Džamonje iz ljeta 1992.

Na ostalim stranicama našeg magazina Infobiro, koji donose tekstove iz bh. štampe u posljednjih 150 godina, imate jednu neobičnu fotografiju Sarajeva iz 1894. godine. Snimak je napravljen sa zapadne strane, otpilike na mjestu današnjeg naselja Gorica i „hvata cjelokupno“ Sarajevo.

Tu su takođe i tri teksta iz Prosvjetinog kalendara. Godina je 1933. a napravljena je cijela priča o zanimljivostima Kraljevine Jugoslavije. Odabrali smo tekstove o Sarajevu, Jajcu i Bobovcu.