Magazin: Menadžment

Znajući da se većina bh. medija zapravo financira sistemom političkih uticaja, jasno je da to nisu imperativi tržišta u smislu ekonomije, tvrdi Tanja Miletić-Oručević.
Kada se treba udaljiti od dobre novinarske prakse kako bi se javnosti skrenula pažnja na neko važno pitanje – vrijeme je za test javnog interesa.
Definirajte svoju novinarsku strategiju prema temama zaista važnim publici, a ne prema agencijskim vijestima, saopštenjima i press konferencijama.
Kako medijska nauka može podržati novinarstvo, i obratno? Neka naučna saznanja se direktno odnose na novinarsku praksu. Pogledajmo primere.
Facing the Facebook - radio na globalnoj Mreži

Ništa vas u drugoj deceniji 21. veka ne sprečava da razgovor iz radijskog studija preselite na net i nastavite ga tamo.

Pages