Magazin: Mreže i web

Zašto bi svaki novinar trebao koristiti društvene mreže na Internetu.

U odbranu virtuelnog prijateljstva: stvarno, stvarnije, najstvarnije

Da li su društvene mreže uništile dušu prijateljstvima?

Liliana Bounegru vodi projekte data novinarstva Evropskog centra za novinarstvo (EJC) u Mastrihtu. Za Media.ba govori o svom radu čiji je cilj da pomogne novinarima u usvajanju data novinarstva, kao i o svom teorijskom radu na polju data novinarstva.

Efikasni data timovi su mali, ali postoji nekoliko stvari koje treba uzeti u obzir. Prva je: ko šta radi?

O koristima i štetama korištenja društvenih mreža.

Pages