Magazin: Preporuke

HackPack: Globalna mreža provjerenih medijskih profesionalaca (rdn)

Globalna mreža za vezu novinara i fotografa sa medijima i kompanijama.

MIL Clicks: Medijska i informacijska pismenost na društvenim mrežama (rdn)

Poticanje kritičkog razmišljanja o internet sadržaju koji nas svakodnevno okružuje.

Screencast-O-Matic: Alat za snimanje i komentarisanje sadržaja kompjuterskog ekrana

Alat za snimanje i komentarisanje sadržaja kompjuterskog ekrana.

Video ANT: Alat za anotaciju video snimaka

Video ANT je besplatni alat koji edukatorima i drugima koji se bave analizom medijskog sadržaja dozvoljava da video snimke prate komentarima.

MindOverMedia: Korisna i štetna propaganda

Propaganda je svuda oko nas, a web site Mind Over Media platforma je za analizu propagande u medijima i na internetu.

Pages