Magazin: Preporuke

Lexis Audio Editor: Aplikacija za uređivanje audio snimaka

Jednostavan način snimanja i uređivanja audio sadržaja direktno sa telefona.

PocketVideo: Brzo i jednostavno uređivanje kratkih videa

Jednostavno snimanje, uređivanje i dijeljenje videa sa mobilnog uređaja.

Regionalni izvještaj: Obrazovne potrebe novinara i medijska pismenost u jugoistočnoj Evropi

Izvještaj o medijskoj pismenosti i obrazovnim potrebama novinara i javnosti u Albaniji, BiH, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Napadi na medijske slobode: Novo lice cenzure

Komitet za zaštitu novinara (CPJ) objavio je detaljan izvještaj o uslovima u kojima novinari i organizacije koje ih zapošljavaju rade širom svijeta, s posebnim fokusom na cenzuru koja im prijeti od strane vladinih i drugih aktera.

Izvještaj: Medijska pismenost u Evropskoj uniji

Mjere i programi za razvoj medijske pismenosti u zemljama Evropske unije.

Pages