Rijetke fotografije Zagreba

Rijetke fotografije Zagreba

Rijetke fotografije Zagreba

U trideset i sedmom broju digitalnog izdanja Infobiroa pročitajte tekst iz Novog Behara o prezimenima u Bosni i Hercegovini.

Tu su i stare fotografije pravoslavne crkve u Mostaru s početka 20. vijeka, prva fotografija izgradnje nove katoličke crkve u Olovu, te nepoznate fotografije Zagreba objavljene u kalendaru Napredak 1933. godine.

Iz istog kalendara prenosimo i jedan odgojni tekst, "Kako se treba ponašati prema djeci" napisan je 1923. ali je i danas aktuelan.

Daco Džamonja piše nekrolog prijatelju - Hamiću. Kasno ljeto, 1992.