Magazin: Tehnike i forme

Ili kako preživeti i uspešno izveštavati sa kriznih područja. Na vama je da se snađete u džungli površinskih, dnevnih podataka i dogadjaja i nikada ne izgubite iz vida da sve to, na kraju, svedete na nešto što može razumeti prosečan čitalac.
Koje osnovne testove mora proći novinski tekst da ga možete pustiti u štampu? Ovo uputstvo je namenjeno pre svega deskerima u dnevnoj štampi, ali može biti veoma korisno kao podsetnik za brzo i efikasno »skeniranje« teksta i ostalim urednicima.
Desk: Dobar naslov za kratko vreme

Urednici u desku u dnevnih novina nemaju previše vremena za duboko promišljanje naslova, ali se zato mogu unapred pripremiti na tipične situacije uklanjanjem mana iz samog procesa kreiranja opreme teksta. Kvalitet učinka će se podići, a kvantitet ostati isti.

NUNS je jedno od najmoćnijih „oružja“ kojima novinar može da se zaštiti. U borbi za novinare, nezavisno novinarstvo i profesionalizam, NUNS ulaže svoj ugled i pokreće akcije u koje su uključeni predstavnici međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija.
Političari nastoje stalno da ograniče novinarsku slobodu i nezavisnost. Novinari nemaju dovoljno mehanizama za proveru činjenica koje im plasiraju političari. Mediji su postali zarobljenici nove medijske buržoazije koja teži političkoj moći.

Pages